Ceny usług adwokackich Łódź.

Wynagrodzenie

Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów do kwestii wynagrodzenia podchodzę w sposób elastyczny oraz transparentny.

Każdorazowo cena za usługę prawną jest uzależniona od specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu mojej pracy. Każdą sprawę wyceniam indywidualnie, a informacja o cenie przekazywana jest klientowi przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

W mojej Kancelarii stosuję następujące systemy wynagrodzenia:

 • system wynagrodzenia jednorazowego – wysokość wynagrodzenia określana jest jednorazowo z góry za całe zlecenie. System ten idealnie sprawdza się w przypadku obsługi konkretnych postępowań sądowych lub pojedynczych transakcji itd.
 • system wynagrodzenia wynikowego (tzw. success fee) – w tym systemie wynagrodzenie podzielone jest na wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie dodatkowe, przy czym wysokość wynagrodzenia dodatkowego uzależniona jest od pomyślnego wyniku sprawy. System dogodny w przypadku obsługi postępowań sądowych oraz sądowo-administracyjnych.
 • system rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin, według ustalonej z Klientem stawki godzinowej. System ten sprawdza się zwłaszcza na początkowym etapie współpracy.
 • system wynagrodzenia ryczałtowego – wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną. System ten idealnie sprawdza się w przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.
 • system wynagrodzenia mieszanego – wysokość wynagrodzenia jest stała w ramach ustalonego z Klientem limitu godzin, zaś w przypadku jego przekroczenia wysokość wynagrodzenia jest określana według stawki godzinowej. System ten jest dogodny dla Klientów, u których, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, miesięczny nakład pracy jest trudny bądź niemożliwy do oszacowania.

Cennik stawek adwokackich w sprawie o zapłatę

Wysokość honorarium w sprawach o zapłatę ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz zmieniającym je rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. i wynosi:

 • sprawa o zapłatę do 500 zł – honorarium w wysokości 90 zł;
 • sprawa o zapłatę od 500 zł do 1500 zł – honorarium w wysokości 270 zł;
 • sprawa o zapłatę od 1500 zł do 5000 zł – honorarium w wysokości 900 zł;
 • sprawa o zapłatę od 5000 zł do 10 000 zł – honorarium w wysokości 1800 zł;
 • sprawa o zapłatę od 10 000 zł do 50 000 zł – honorarium w wysokości 3600 zł;
 • sprawa o zapłatę od 50 000 zł do 200 000 zł – honorarium w wysokości 5400 zł;
 • sprawa o zapłatę od 200 000 zł do 2 000 000 zł – honorarium w wysokości 10 800 zł;
 • sprawa o zapłatę od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – honorarium w wysokości 15 000 zł;
 • sprawa o zapłatę powyżej 5 000 000 zł – honorarium w wysokości 25 000 zł.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą:

 • sprawa o zapłatę do 500 zł – honorarium w wysokości 60 zł;
 • sprawa o zapłatę od 500 zł do 1500 zł – honorarium w wysokości 180 zł;
 • sprawa o zapłatę od 1500 zł do 5000 zł – honorarium w wysokości 600 zł;
 • sprawa o zapłatę od 5000 zł do 10 000 – honorarium w wysokości 1200 zł;
 • sprawa o zapłatę od 10 000 zł do 50 000 zł – honorarium w wysokości 2400 zł;
 • sprawa o zapłatę od 50 000 zł do 200 000 zł – honorarium w wysokości 3600 zł;
 • sprawa o zapłatę powyżej 200 000 zł – honorarium w wysokości 7200 zł.

Jeżeli chcą Państwo jednak poznać przybliżoną cenę za konkretną sprawę, najlepiej skontaktować się z moją Kancelarią Adwokacką telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku kontaktu e-mail proszę o podanie krótkiego opisu sprawy, abym mógł wycenić orientacyjne koszty pomocy prawnej.

Zapraszam serdecznie do kontaktu z moją Kancelarią.

Zapraszam do skorzystania z moich usług.
Z wyrazami szacunku,
Adwokat Michał Skrzydlewski

Izba Adwokacka Łódź