Adwokat - czy potrzebuję właśnie jego pomocy?

Poszukując skutecznej pomocy prawnej przy rozwiązaniu gnębiącej nas sprawy, warto zdecydować się na pomoc prawnika będącego adwokatem. Wbrew przekonaniu i tym co oglądamy na co dzień w telewizji, określeniem "prawnik" nie zawsze mianujemy osobę, która na co dzień zajmuje się prawem i posiada potrzebną wiedzę oraz doświadczenie, aby skutecznie rozwiązywać problemy prawne.

Często mianem prawnika tytułuje się osoby, które ukończyły co prawda studia prawnicze, ale nie ukończyły aplikacji na przykład adwokackiej, radcowskiej czy notarialnej. Aby zostać adwokatem należy ukończyć po studiach prawniczych trzy letnią aplikację. W czasie odbywania aplikacji przyszły adwokat zdobywa wiedzę teoretyczną ale przede wszystkim wiedzę praktyczną i doświadczenie podczas pracy w kancelarii adwokata. Dlatego też adwokat daje nam gwarancję profesjonalnej pomocy prawnej. Adwokat podczas wykonywania zawodu winien kierować się zasadami etyki adwokackiej, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Warto poszukać adwokata, który posiada odpowiednie doświadczenie i jest godny zaufania.

Nie zawsze warto opierać się przy wyborze adwokata ceną. Adwokat, którego stawki są najwyższe nie zawsze najlepiej zajmie się naszą sprawą i odwrotnie. Inaczej mówiąc cena nie jest wyznacznikiem skuteczności adwokata.<< POWRÓT