Jak ustalana jest cena za usługi adwokata?

Ceny za usługi adwokackie z reguły ustalane są w umowach między adwokatem a Klientem. Podczas ustalania ceny adwokat uwzględnia złożoność sprawy i jej rodzaj. Często przy wyznaczaniu ceny decyduje renoma adwokata lub całej kancelarii adwokackiej.

Wysokość cen za usługi adwokata zależy od wartości przedmiotu sprawy a w postępowaniu egzekucyjnym - zależy od wartości roszczenia.<< POWRÓT