Jak wygląda sprawa rozwodowa

Sprawy o rozwód rozpatrywane są przez Sąd na rozprawie i przebiegają przy tzw. drzwiach zamkniętych.

Tylko strony oraz ich pełnomocnicy czyli na przykład adwokaci mogą uczestniczyć w sprawie rozwodowej z uwagi na to, że rozstrzygane są problemy dotyczące sfery intymnej małżonków. Na sali sądowej oprócz stron są obecni sędzia i 2 ławników.

Sprawa zaczyna się od sprawdzenia przez Sąd obecności. Następnie Sąd pyta strony o stanowisko w sprawie to znaczy czy wnoszą o orzeczenie rozwodu, czy chcą aby Sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie, jeżeli małżonkowie mają dzieci to jak mają wyglądać kwestie alimentów, miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów z dziećmi itd.

W przypadku, gdy w sprawie został zgłoszony dowód ze świadków, Sąd przystępuje do ich przesłuchania. Po przesłuchaniu wszystkich świadków Sąd przesłuchuje strony. Po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego i przesłuchaniu stron Sąd wydaje wyrok. Wydanie wyroku w sprawie o rozwód następuje na ostatniej rozprawie, ale Sąd może też odroczyć wydanie wyroku na okres do dwóch tygodni.<< POWRÓT