Jakie są ceny adwokata?

Wiele osób jest przekonanych, że ceny za usługi adwokackie są bardzo wysokie i osób zarabiających mało na takie usługi nie stać. Jest to błędne przekonanie. Ceny za czynności adwokackie zostały uregulowane Rozporządzeniem Ministra z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat (cen) za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu.

Rozporządzenie to ustala ceny za czynności adwokackie przed wymiarem sprawiedliwości. Osoby zarabiające mało mogą starać się o zwolnienie z kosztów i  pomoc adwokata pokrywa Skarb Państwa.<< POWRÓT