Chcę złożyć pozew o rozwód. Do jakiego sądu mam go skierować?

Sprawy o rozwód prowadzą sądy okręgowe. Składając zatem pozew o rozwód trzeba ustalić sąd okręgowy odpowiedni dla wspólnego miejsca zamieszkania małżeństwa, pod warunkiem, że co najmniej jedno z nich nadal tam mieszka.

Jeżeli zdarzy się, że małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania albo też, gdy oboje już nie mieszkają pod dawnym adresem, pozew rozwodowy wysyła się do sądu właściwego dla adresu zamieszkania małżonka pozwanego. Jeżeli jedno z małżonków, które chce wnieść sprawę o rozwód mieszka w Łodzi a drugie w Warszawie - to sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Warszawie. Należy pamiętać, żeby pozew o rozwód wysłać w 2 kopiach, gdyż sąd jeden z nich wysyła do strony pozwanej.<< POWRÓT