Adwokat
Michał Skrzydlewski
ZADZWOŃ:697 616 673
NAPISZ:michal.skrzydlewski@adwokatura.pl

Adwokat Michał Skrzydlewski

Adwokat rodzinny:
rozwody, dochodzenie alimentów, podział majątku.

Adwokat Michał Skrzydlewski

Adwokat rodzinny:
rozwody, dochodzenie alimentów, podział majątku.

Adwokat Michał Skrzydlewski

Adwokat rodzinny:
rozwody, dochodzenie alimentów, podział majątku.

Rozwód i alimenty - prawo rodzinne i opiekuńcze

Z mojego doświadczenia wynikającego z prowadzenia wielu spraw o rozwód, wiem że sprawy rozwodowe wiążą się dla stron z silnymi emocjami i stresem, który często nie sprzyja racjonalnemu postępowaniu, a szczególnie samodzielnemu prowadzeniu sprawy przed sądem. Należy pamiętać, że orzeczenie rozwodu przez sąd, ma poważne konsekwencje w życiu osobistym i rodzinnym. Często bardzo mocno wpływa na dalsze nasze życie i dlatego pomoc prawna adwokata jest w sprawie o rozwód niezmiernie przydatna, a osobiście uważam że jest wręcz niezbędna.

W wyroku rozwodowym, oprócz samego rozwiązania małżeństwa, sąd rozstrzyga także o wielu innych istotnych kwestiach.

Orzekając o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednak na zgodne żądanie małżonków sąd nie orzeka o winie.

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem. Ustala także w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka czyli zasądza alimenty na wspólne małoletnie dzieci stron.

Sąd może także już w wyroku rozwodowym zasądzić alimenty od jednego małżonka na rzecz drugiego w przypadku, gdy rozwiązanie małżeństwa powoduje znaczące pogorszenie się sytuacji finansowej jednego z małżonków (pod warunkiem, że nie ponosi on całkowitej winy za rozpad pożycia).

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

W wyjątkowych sytuacjach sąd może również orzec o eksmisji jednego z małżonków oraz o podziale majątku.

Pozostałe skutki orzeczenia rozwodu to:

  • możliwość ponownego zawarcia małżeństwa,
  • możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska,
  • ustanie wspólności majątkowej,
  • ustanie ustawowego prawa dziedziczenia po małżonku,
  • możliwość wystąpienia z wnioskiem do Sądu o podział majątku wspólnego powstałego w czasie trwania małżeństwa.

Jak wynika z powyżej przedstawionego krótkiego opisu, mnogość kwestii jakie mogą pojawić się w sprawie o rozwód jest bardzo duża i dlatego wsparcie adwokata, który jest w stanie spojrzeć na sytuację z dystansem, może bardzo ułatwić przejście przez cały proces o rozwód.

  • Adwokat może Cię reprezentować przed sądem w sprawie o rozwód z orzekaniem o wyłącznej winie drugiego małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego, jak również bez orzekania o winie.
  • Adwokat, w ramach reprezentacji przed sądem, pomoże wywalczyć należną wysokość alimentów na rzecz małoletnich dzieci.
  • Adwokat może pomóc w zasądzeniu na Twoją rzecz alimentów od drugiego małżonka, jeżeli Twoja sytuacja materialna znacznie się pogorszyła na skutek rozwodu.
  • Adwokat doradzi w ustaleniu kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz pomoże przygotować pozasądowe porozumienie rodzicielskie w zakresie kontaktów i opieki nad dziećmi.

Zapraszam do skorzystania z moich usług.
Z wyrazami szacunku,
Adwokat Michał Skrzydlewski

Izba Adwokacka Łódź
zapytaj adwokata

MASZ PYTANIE
NAPISZ DO NAS ODPOWIEMY JAK CI POMÓC

ZADAJ PYTANIE

Poniżej znajdą Państwo pytania, które najczęściej pojawiają się w mailach i rozmowach z klientami wraz z moimi krótkimi odpowiedziami.
Pytania dotyczą przede wszystkim podstawowych zagadnień prawnych, a moje odpowiedzi są sformułowane prostym, nieprawniczym językiem tak aby były zrozumiałe dla każdego.
Zastrzegam, że odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie wyczerpują zawiłości zagadnień.

Chcę złożyć pozew o rozwód. Do jakiego sądu mam go skierować?

Sprawy o rozwód prowadzą sądy okręgowe. Składając zatem pozew o rozwód trzeba ustalić sąd okręgowy odpowiedni dla wspólnego miejsca zamieszkania małżeństwa, pod warunkiem, że co najmniej jedno z nich nadal tam mieszka.

Jeżeli zdarzy się, że małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania albo też, gdy oboje już nie mieszkają pod dawnym adresem, pozew rozwodowy wysyła się do sądu właściwego dla adresu zamieszkania małżonka pozwanego. Jeżeli jedno z małżonków, które chce wnieść sprawę o rozwód mieszka w Łodzi a drugie w Warszawie - to sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Warszawie. Należy pamiętać, żeby pozew o rozwód wysłać w 2 kopiach, gdyż sąd jeden z nich wysyła do strony pozwanej.

Czy dziadkowie mogą być zobowiązani do płacenia alimentów?

Często zdarza się, że mimo wyroku sądu nakazującego płacenie alimentów rodzic uchyla się od tego obowiązku. Nie ma skutecznego narzędzia "przymuszenia" takiego rodzica do uregulowania zobowiązań zwłaszcza w sytuacji gdy rodzic ten nie zarabia. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza wniesienie pozwu o alimenty wobec dalszych krewnych zobowiązanych do ich płacenia. Są to jednak przypadki sporadyczne i w pierwszej kolejności to rodzic ma zapewnić byt swojemu dziecku.

Czy wystąpić o rozwód bez orzekania o winie?

Zgodnie z prawem sąd powinien w toku sprawy rozwodowej ustalić, kto w związku ponosi winę za rozpad pożycia. Nie jest to obowiązkowe, gdy obie strony decydują się na rozwód bez orzekania o winie. Jest to rozwiązanie, które umożliwia szybkie uzyskanie rozwodu, bez skomplikowanych i długotrwałych procedur. Trzeba pamiętać jednak, że takie rozwiązanie niesie za sobą konsekwencje rzutujące na samej możliwości uzyskania rozwodu, zakresu zobowiązań alimentacyjnych, a także obciążenia związane z kosztami procesu rozwodowego.

Sąd nie udzielił mi rozwodu. Dlaczego?

Sąd bardzo rzadko nie orzeka rozwodu. Jednak jest kilka powodów dla których może to zrobić.

Sąd może nie udzielić rozwodu mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia jeżeli zaistniała jedna z tych trzech przesłanek.

Pisząc o naruszeniu zasad współżycia społecznego sąd ma na myśli normy etyczno-moralne i obyczajowe. Dla przykładu: gdy mąż będzie domagać się rozwodu wiedząc, że jego żona spodziewa się ich wspólnego dziecka lub gdy jeden ze współmałżonków pomimo wiedzy o ciężkim stanie zdrowia drugiego decyduje się na wniesienie pozwu rozwodowego.

Ostatnia przesłanka mogąca być przyczyną nieudzielenia rozwodu to brak takiej zgody na rozwód jednego z małżonków, jednak musi on mieć uzasadnione powody. Nie może być tak, że strona nie godzi się na rozwód tylko dlatego, żeby utrudnić drugiej osobie rozpoczęcie nowego etapu w życiu.

Jak wygląda sprawa rozwodowa

Sprawy o rozwód rozpatrywane są przez Sąd na rozprawie i przebiegają przy tzw. drzwiach zamkniętych.

Tylko strony oraz ich pełnomocnicy czyli na przykład adwokaci mogą uczestniczyć w sprawie rozwodowej z uwagi na to, że rozstrzygane są problemy dotyczące sfery intymnej małżonków. Na sali sądowej oprócz stron są obecni sędzia i 2 ławników.

Sprawa zaczyna się od sprawdzenia przez Sąd obecności. Następnie Sąd pyta strony o stanowisko w sprawie to znaczy czy wnoszą o orzeczenie rozwodu, czy chcą aby Sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie, jeżeli małżonkowie mają dzieci to jak mają wyglądać kwestie alimentów, miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów z dziećmi itd.

W przypadku, gdy w sprawie został zgłoszony dowód ze świadków, Sąd przystępuje do ich przesłuchania. Po przesłuchaniu wszystkich świadków Sąd przesłuchuje strony. Po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego i przesłuchaniu stron Sąd wydaje wyrok. Wydanie wyroku w sprawie o rozwód następuje na ostatniej rozprawie, ale Sąd może też odroczyć wydanie wyroku na okres do dwóch tygodni.