Adwokat rodzinny:
rozwody, dochodzenie alimentów, podział majątku.

Rozwód - Adwokat Michał Skrzydlewski Łódź

Z mojego doświadczenia wynikającego z bycia adwokatem w wielu sprawach o rozwód w Łodzi wiem, że owe przeżycia wiążą się dla stron z silnymi emocjami i stresem, który często nie sprzyja racjonalnemu postępowaniu, a szczególnie samodzielnemu prowadzeniu sprawy przed sądem. Należy pamiętać, że orzeczenie rozwodu przez sąd, ma poważne konsekwencje w życiu osobistym i rodzinnym. Często bardzo mocno wpływa na dalsze nasze życie i dlatego pomoc prawna adwokata jest w sprawie o rozwód niezmiernie przydatna, a osobiście uważam że jest wręcz niezbędna.

W wyroku rozwodowym, oprócz samego rozwiązania małżeństwa, sąd rozstrzyga także o wielu innych istotnych kwestiach.

Orzekając o rozwiązaniu małżeństwa, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednak na zgodne żądanie małżonków sąd nie orzeka o winie.

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem. Ustala także w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka czyli zasądza alimenty na wspólne małoletnie dzieci stron.

Sąd może także już w wyroku rozwodowym zasądzić alimenty od jednego małżonka na rzecz drugiego w przypadku, gdy rozwiązanie małżeństwa powoduje znaczące pogorszenie się sytuacji finansowej jednego z małżonków (pod warunkiem, że nie ponosi on całkowitej winy za rozpad pożycia).

Jeśli oboje nadal mieszkają w tym samym lokum, wyrok rozwodowy orzekany przez sąd obejmuje także zasady użytkowania tej przestrzeni podczas wspólnego jej zajmowania. Zdarzają się jednak sytuacje, w których następuje podział majątku i jedno z rozwiedzionych partnerów musi zostać eksmitowane.

W wyjątkowych sytuacjach sąd może również orzec o eksmisji jednego z małżonków oraz o podziale majątku.

Ponadto, osoba uzyskująca rozwód może:

  • zawrzeć kolejny związek małżeński,
  • wrócić do wcześniejszego nazwiska,
  • złożyć w sądzie wniosek o podział majątku wspólnego, jaki został uzyskany podczas trwania małżeństwa.

Poza tym, ustaje wtedy wspólność majątkowa i nie ma możliwości dziedziczenia po partnerze. Jak wynika z przedstawionego krótkiego opisu, mnogość kwestii, jakie mogą pojawić się podczas takiej sprawy jest bardzo duża i dlatego wsparcie prawnika, który jest w stanie spojrzeć na sytuację z dystansem, może bardzo ułatwić przejście przez cały ten proces.

Rozwód - w czym pomoże adwokat?

  • Adwokat przeprowadzający rozwód reprezentuje klienta zarówno w sprawach sądowych z orzekaniem o winie drugiej strony za rozkład pożycia, jak i w tych odbywających się za porozumieniem stron.
  • W ramach owej usługi prawnej, zrobi on również wszystko, co tylko możliwe, aby uzyskać odpowiednią wysokość alimentów na rzecz niepełnoletnich dzieci.
  • Jeśli sytuacja finansowa klienta ulega znaczącemu pogorszeniu w wyniku rozpadu małżeństwa, adwokat pomoże również w wywalczeniu dla niego alimentów od drugiego partnera.
  • Prawnik posłuży również swoją profesjonalną radą w kwestii określenia kontaktów z niepełnoletnimi dziećmi i opracuje pozasądowe porozumienie rodziców, dotyczące sprawowania nad nimi opieki.

Jeśli Państwa związek małżeński ulega rozpadowi, jako kompetentny adwokat w sposób profesjonalny przeprowadzę rozwód w Łodzi. Zapraszam do skorzystania z moich usług.

Zapraszam do skorzystania z moich usług.
Z wyrazami szacunku,
Adwokat Michał Skrzydlewski

Izba Adwokacka Łódź