Sąd nie udzielił mi rozwodu. Dlaczego?

Sąd bardzo rzadko nie orzeka rozwodu. Jednak jest kilka powodów dla których może to zrobić.

  • gdy cierpi na tym dobro małoletniego dziecka/dzieci
  • rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
  • rozwodu domaga się strona wyłącznie winna rozpadu związku, a druga strona zgłasza sprzeciw wobec rozwodowi

Sąd może nie udzielić rozwodu mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia jeżeli zaistniała jedna z tych trzech przesłanek.

Pisząc o naruszeniu zasad współżycia społecznego sąd ma na myśli normy etyczno-moralne i obyczajowe. Dla przykładu: gdy mąż będzie domagać się rozwodu wiedząc, że jego żona spodziewa się ich wspólnego dziecka lub gdy jeden ze współmałżonków pomimo wiedzy o ciężkim stanie zdrowia drugiego decyduje się na wniesienie pozwu rozwodowego.

Ostatnia przesłanka mogąca być przyczyną nieudzielenia rozwodu to brak takiej zgody na rozwód jednego z małżonków, jednak musi on mieć uzasadnione powody. Nie może być tak, że strona nie godzi się na rozwód tylko dlatego, żeby utrudnić drugiej osobie rozpoczęcie nowego etapu w życiu.<< POWRÓT