Sprawy spadkowe: spadek i zachowek.

Spadek - prawo spadkowe

Prawo spadkowe to jedna z tych dziedzin prawa, z którą prędzej czy później każdy z nas będzie miał do czynienia. Śmierć osoby bliskiej na gruncie prawa cywilnego powoduje konieczność uregulowania przez rodzinę szeregu kwestii prawnych związanych z majątkiem pozostawionym przez zmarłego.

Sprawy spadkowe w przypadku zgodnej rodziny przebiegają zwykle sprawnie. Problem pojawia się natomiast w sytuacji konfliktów rodzinnych wynikających na przykład z niezadowolenia w kwestii podziału majątku. Żeby postępowanie spadkowe mogło przebiec możliwie sprawnie i szybko, warto skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże skutecznie rozwiązać problemy prawne i kwestie sporne.

Adwokat pomoże skierować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego sądu.

Adwokat pomoże ustalić, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby postępowanie mogło zostać przeprowadzone.

Adwokat pomoże ustalić, kto musi brać udział w postępowaniu, ponieważ błędne ustalenie kręgu spadkobierców może mieć poważne następstwa w przyszłości.

Adwokat wyjaśni, jakie są skutki oświadczenia o odrzuceniu spadku dla bliskich i dalszej rodziny i jak uniknąć dziedziczenia długów spadkowych.

Adwokat poradzi, co należy zrobić, by spadek przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza oraz udzieli informacji, kto i w jaki sposób sporządzi spis inwentarza czyli spis całego majątku, który pozostawił po sobie spadkodawca.

Adwokat wyjaśni kwestie związane z zachowkiem, które ze względu na sposób uregulowania są dość skomplikowane i często nastręczają wielu problemów.

Adwokat zapewni merytoryczne wsparcie zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie sprawy sądowej.

W ramach prowadzonej przeze mnie praktyki zawodowej świadczę pomoc w sprawach:

  • o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy lub na podstawie testamentu,
  • o przyjęcie i odrzucenie spadku, w tym długów spadkowych,
  • o dział spadku,
  • o zachowek i wydziedziczenie,
  • o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
  • o unieważnienie testamentu,
  • związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe,
  • zapisu lub polecenia.

Zapraszam do skorzystania z moich usług.
Z wyrazami szacunku,
Adwokat Michał Skrzydlewski

Izba Adwokacka Łódź