Kancelaria Adwokacka
Łódź, ul. Uniwersytecka 18 lok. 25

Sprawy karne - prawo karne

 • obrona podejrzanych i oskarżonych,
 • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych,
 • pomoc prawna osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym,
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji, kasacji, zażaleń, prywatnych aktów oskarżenia,
 • sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,
 • o dozór elektroniczny,
 • o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności,
 • o zawieszenie postępowania wykonawczego,

Zapraszam do skorzystania z moich usług.
Z wyrazami szacunku,
Adwokat Michał Skrzydlewski

Izba Adwokacka Łódź