Windykacja, dochodzenie należności.

Windykacja wierzytelności

Prawie każdy przedsiębiorca w swojej działalności spotyka się z problemem nierzetelnych kontrahentów, którzy nie dokonują zapłaty za towary czy usługi. Sytuacje takie są szczególnie uciążliwe dla przedsiębiorców ponieważ często wpływają na płynność finansową prowadzonej firmy. Zdarza się również, że jako osoby fizyczne spotykamy się z sytuacją w której dłużnik nie zwraca nam winnych należności finansowych.

Jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, warto nie zwlekać z podjęciem działań na drodze prawnej z uwagi na to, iż może dojść do przedawnienia roszczenia.

W przypadku problemów z dłużnikami warto zwrócić się od razu o profesjonalną pomoc do adwokata. W mojej działalność zawodowej często prowadzę sprawy związane z windykacją należności wynikających z bardzo różnych tytułów takich jak na przykład: niezapłaconych faktur, niedotrzymanych umów, zaległości czynszowych, zaległych pożyczek, kar umownych, a także innych należności.

Podczas prowadzenia spraw windykacyjnych zapewniam kompleksową obsługę polegającą w szczególności na przygotowywaniu wezwań do zapłaty, reprezentowaniu Klientów podczas negocjacji, zawieraniu porozumień w sprawie spłaty należności, zawieraniu ugód pozasądowych jak również reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Warto pamiętać, że koszty windykacji najczęściej ponosi w ostatecznym rezultacie dłużnik. Zatem w ostatecznym rozrachunku moja pomoc w dochodzeniu wierzytelności często nic klienta nie kosztuje.

Zapraszam do skorzystania z moich usług.
Z wyrazami szacunku,
Adwokat Michał Skrzydlewski

Izba Adwokacka Łódź